Chytré využití energií, neustálé zlepšování efektivnosti i transparentní komunikace – to vše a ještě mnohem více jsou důležité součásti systému enviromentálního a energetického managementu FERALPI STAHL.

Výroba a růst s respektem k lidem a životnímu prostředí

To, co jednoho dne zakladatel Feralpi-Gruppe Carlo N. Pasini považoval za morální zásady, platí i dnes pro FERALPI STAHL. Protože udržitelný rozvoj je možný pouze tehdy, pokud budou zohledňovány ekonomické, ekologické a společenské aspekty. Proto si politika společnosti předepisuje ohledně ochrany životního prostředí a využívání energií šest základních principů:

 

Naše základní principy:

Naše základní principy

Náš systém ochrany životní prostředí je transparentní

V květnu 2007 jsme ve FERALPI STAHL začali pomocí auditu životního prostředí implementovat systém environmentálního a energetického managementu podle odpovídajících DIN-norem.

Od roku 2015 jsou zahrnuty v systému managementu. Díky automatizovanému databázového softwaru lze celou dokumentaci managementu kdykoliv dohledat, včetně právních předpisů, požadavků na povolení, managementu nebezpečných látek, látek znečišťujících vodu a pracovních postupů. To zaručuje absolutní transparentnost, kterou my ve FERALPI STAHL sdílíme s veřejností v otevřeném dialogu.

Každý rok zveřejňujeme prohlášení o udržitelnosti a ochraně živ. prostředí, dále výsledky našich měření emisí a imisí a informace o projektech ochrany živ. prostředí, jako např. protihluková opatření.

Ve FERALPI STAHL vedeme transparentní a otevřený dialog také s příslušnými schvalovacími a kontrolními úřady a předkládáme nutné informace a data o průběhu výroby a účinku na živ. prostředí, aniž bychom byli k tomu vyzváni.

 

Pro potřeby občanů poblíž výrobních míst jsme zřídili občanský telefon, na kterém nás mohou kdykoliv zastihnout. Telefon: +49 (0) 3525 749-2518

 

Přidaná hodnota našeho environmentálního a energetického managementu

Vedle absolutní transparentnosti profitujeme díky našemu environmentálnímu a energetickému managementu v mnoha ohledech. Dokážeme určit, implementovat, řídit, kontrolovat a dokumentovat procesy související s energiemi. To nám umožňuje dodržovat všechny právní předpisy/požadavky povolení v oblasti životního prostředí a energetiky a v případě potřeby učinit nápravná opatření. Neustále pracujeme na potenciálu zlepšování a optimalizace našich procesů.

Abychom mohli vyhodnotit dopady na životní prostředí a spotřebu energií, provádíme pravidelně audity výroby. Tím nacházíme nejdůležitější aspekty pro životní prostředí a hlavní spotřebitele energií – což je základem pro zavádění zlepšování.

FERALPI STAHL také naše zaměstnance/ zaměstnankyně a vedeme je k tématu životního prostředí a správnému zacházení s energiemi.

 

Environmentální certifikace

Za naši snahu ve věci environmentálního managementu byla FERALPI STAHL oceněna nejvyšším vyznamenáním Evropské unie: Od roku 2012 můžeme nepřetržitě používat logo EMAS-Logo. Tento certifikát obdrží jen takové společnosti, které dobrovolně překračují zákonné požadavky ve svých procesech ochrany životního prostředí. FERALPI STAHL průběžně investuje do nejlepší možné technologie, abychom udrželi hodnoty emisí trvale hluboko pod předepsanými limitními hodnotami. Kontrola dodržování předpisů EMAS probíhá ročně, kontrolní recertifikace, resp. validace každé tři roky.