Od vzdělání přes výzkum po sport

FERALPI STAHL měla vždy úzké vazby s regiony a jejich komunitami, ve kterých se usadila. Každá lokalita FERALPI STAHL přispívá významnou částí k rozvoji svého regionu a přebírá společenskou a ekonomickou odpovědnost za růst a ekologickou, kulturní a sociální ochranu.

Z tohoto důvodu aktivně spolupracujeme se zařízeními a institucemi, kluby a spolky. Společně s nimi realizujeme projekty pro regiony a jejich obyvatele.

   

Vzdělání

V našem závazku hraje vzdělání klíčovou roli. FERALPI STAHL se angažuje v soukromých, církevních a obecných školkách a školách.

V úzké spolupráci s institucemi, jako je Villa auf dem Kirschberg eV a Free Learning Jahnishausen eV, již několik let realizujeme skvělé projekty.

 

Sport

Podporujeme mládežnické oddíly místních sportovních klubů, jako jsou STAHL Riesa, VfL Riesa nebo SC Riesa. Sport z našeho pohledu pomáhá rozvíjet vlastní osobnost. Zdokonaluje tělesné a zdravotní uvědomění a trénuje týmového ducha. Všechny tyto faktory jsou důležitými důvody pro zapojení se do regionálního sportu.

   

Kultura

Spolu se vzděláním podporuje FERALPI STAHL také umělecké a kulturní instituce v regionu Riesa. Protože kultura je jedna z věcí, které region spojuje. Za podporu v oblasti kultury stojí za zmínku orchestr města Riesa, Elblandská filharmonie.

   

Výzkum

Pro neustálou optimalizaci naší výroby oceli jsme vybudovali síť s výzkumnými a vzdělávacími institucemi. V této souvislosti spolupracujeme s Technickou univerzitou v Drážďanech, Bergakademie Freiberg a Berufsakademie Riesa. Potenciální inženýři mají možnost napsat svou diplomovou práci ve FERALPI STAHL. Obzvláště v oblasti „ochrany životního prostředí“ spolupracujeme s různými výzkumnými ústavy.

   

Ochrana životního prostředí

Velkým zájmem ve FERALPI STAHL je také ochrana životního prostředí. Nejen, že vyrábíme způsobem, který šetří zdroje, ale také se zavazujeme k životnímu prostředí mimo naše výrobní haly a podporujeme kampaně v našem regionu.