Základy našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci a zaměstnankyně.

FERALPI STAHL si velmi váží osobností svých zaměstnanců a zaměstnankyň. S jejich vědomostmi a kompetencemi jsou odpovědni za úspěch naší výroby oceli. Každý jednotlivý zaměstnanec a zaměstnankyně jsou velmi cenní. Proto my, ve FERALPI STAHL, pečujeme o své kolegy a kolegyně, o naše regióny i o udržitelnou výrobu.
    

Podnikatelský kodex

Lidé jsou různorodí, individuální, a to my podporujeme. Neboť diverzita našich zaměstnanců a zaměstnankyň vede k tomu, že posuzujeme možná rozhodnutí z nejrůznějších úhlů pohledu a tím získáváme cíleně inovace.

Aby pospolitost mnoha zaměstnanců v pracovním dni fungovala, máme směrnice správného chování, které jsou shrnuty v Kodexu etiky. FERALPI STAHL podporuje tento Kodex a zavádí ho do svých provozů. Jedná se v něm o respekt, upřímnost, přátelský přístup, týmovost a loajalitu. Na základě těchto hodnot funguje pospolitost všech zaměstnanců ve FERALPI STAHL.