Těší nás vaše návštěva naší internetové stránky a váš zájem o náš podnik. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Osobní data jsou jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo identifikovatelné fyzické osoby. Patří sem informace jako je jméno, adresa, telefonní číslo a datum narození.
Tato data vyžadují zvláštní ochranu, proto je získáváme pouze v technicky nezbytném rozsahu. Níže představíme, jaké informace během vaší návštěvy na naší internetové stránce vytvoříme a jak budou použity.
Naše praxe při ochraně osobních dat se opírá o předpisy federálního zákona o ochraně dat a zákona o telemédiích: Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) a Telemediengesetzes (TMG). Vaše osobní data získáváme, používáme a ukládáme pouze pro zpracování poptávek, případně objednávek / smluv. Pouze pokud jste udělili souhlas, budeme užívat vaše data také pro další specifikované účely, např. informace o nabídkách prostřednictvím Newsletter atd.
 

1. Odpovědné místo podle § 13 odst. 1 TMG / § 3 odst. 7 BDSG
Odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně dat je:
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Gröbaer Strasse 3
01591 Riesa, Germany
Email: info@de.feralpigroup.com
Fax: +49 3525 749-259
 

2. Anonymní / pseudonymizované používání internetové stránky
Naši internetovou stránku můžete v podstatě navštívit bez poskytnutí osobních dat. Pseudonymizovaná data se nespojí s daty nositele pseudonymu. Nevytváří se pseudonymní profily uživatelů.
 

3. Speciální funkce internetové stránky
Naše stránka vám nabízí různé funkce, při jejichž použití získáme, zpracujeme a uložíme osobní data. Níže vysvětlíme, co se s těmito daty děje:

  • Kontaktní formulář / formuláře:

Data získaná prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, resp. kontaktních formulářů použijeme pouze pro zpracování dotazů, které vycházejí z kontaktního formuláře, resp. kontaktních formulářů. Po zpracování dotazu se získaná data okamžitě vymažou, pokud neexistují zákonné lhůty pro uchování dat.
 

4. Předávání dat / omezení na účel
Osobní data předáváme třetí straně, pokud je to nutné pro splnění našich smluvních povinností, obzvláště při plnění uzavřené smlouvy. Nedochází k žádným dalším předávání osobních dat třetí straně, kromě uvedených účelů při plnění smlouvy a platebního styku.
Pokud jste nám osobní data dali k dispozici v rámci výslovného svolení, budou použita jen pro ten účel, kterého se svolení týká a ke kterému byly určeny. Vaše osobní data budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak bude nutné pro daný účel nebo jak je zákony předepsáno. Své svolení můžete kdykoliv odvolat.
Vaše obavy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. U odpovědného místa můžete získat informace o uložených datech.

 
5. Statistické vyhodnocení návštěv této internetové stránky
Při přístupu na tuto internetovou stránku nebo jednotlivé soubory na webu získáváme, zpracováváme a uchováváme následující údaje: IP-adresu, webovou stránku, ze které byl adresář otevřen, jméno adresáře, datum a čas otevření, přenesené množství dat a upozornění na úspěšnost načtení (tzv. Web-Log). Tato data používáme pouze v nepersonalizované podobě pro neustálé zlepšování naší internetové nabídky a pro statistické účely. K tomu používáme pro vyhodnocení návštěv této internetové stránky následující pluginy a obsah aktivních skriptů:

  • Google Analytics

Tato stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále google). Google Analytics používá různé techniky, mezi jinými také tzv. “Cookies”, které se uloží na vašem počítači a umožní analýzu užití této webové stránky návštěvníky. Informace o užívání této webové stránky získané Google-Analytics se přenesou na Server Google, který je případně spravován ve státech, které nejsou členy Evropské unie a případně mimo smluvní státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Aktivací anonymizace IP v rámci sledovacího kódu Google Analytics na této webové stránce bude vaše IP adresa před přenosem anonymizována společností Google. Tento web používá sledovací kód Google Analytics, který zahrnuje operátora gat.anonymizeIp(); byl rozšířen tak, aby umožňoval pouze anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování). Z pověření provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vaší návštěvy na tomto webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovatele webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souboru cookies Google můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Avšak musíme vás upozornit, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit odesílání souborů generovaných souborem cookies Google a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete a nainstalujete dostupný prohlížeč – plugin. Zásady zabezpečení a ochrany údajů služby Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
 

6. Externí obsahy a / nebo zpracování dat mimo EU
Na naší internetové stránce používáme aktivní obsah Java-Script od externích poskytovatelů. Přístupem na naši internetovou stránku mohou tito externí poskytovatelé získat osobní údaje o vaší návštěvě naší internetové stránky. Je zde možné zpracování dat mimo EU. Můžete tomu zabránit tím, že si naistalujete Java-Script-Blocker, jako např. Browser-Plugin 'NoScript'. (www.noscript.net) nebo deaktivujete Java-Script ve vašem prohlížeči. To může vést k omezení funkcích na internetových stránkách, které navštívíte.
Používáme:

  • Google:

Na naší stránce je načten Java-Script Code společnosti Google Inc., 1600 A Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále: Google). Když jste ve svém prohlížeči aktivovali Java-Script a nemáte nainstalovaný Java-Script-Blocker, předá váš prohlížeč osobní data společnosti Google. Není nám známo, která data Google spojuje s přijatými daty a pro jaké účely Google tato data používá. Abyste zabránili spuštění Java-Sript-Code společnosti Google, můžete si nainstalovat Java-Script-Blocker (např www.noscript.net).

  • Google APIs:

Na naší internetové stránce používáme Google APIs společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (dále Google). Jedná se o programové rozhraní poskytované společností Google. V rámci používání mohou být společnosti Google předány údaje, jako zejména IP-adresa. Můžete zabránit shromažďování a předávání osobních údajů (zejména vaší IP-adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že deaktivujete spuštění Java-Script ve vašem prohlížeči nebo nainstalujete nástroje, jako je 'NoScript'.

  • Google Maps:

Na naší internetové stránce je načten Java-Script Code společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále: Google). Když jste ve svém prohlížeči aktivovali Java-Script a nemáte nainstalovaný Java-Script-Blocker, předá váš prohlížeč osobní data společnosti Google. Není nám známo, která data Google spojuje s přijatými daty a pro jaké účely Google tato data používá. Abyste zabránili spuštění Java-Sript-Code společnosti Google, můžete si nainstalovat Java-Script-Blocker (např www.noscript.net).

 
7. Poučení o užívání souborů cookies
Na různých stránkách používáme soubory cookies, abychom zatraktivnili návštěvu našich internetových stránek a umožnili používání určitých funkcí. Takzvané „cookies“ jsou malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat do vašeho počítače. Proces ukládání souboru cookies se také nazývá „nastavení souboru cookies“. Můžete si svůj prohlížeč nastavit dle svého přání tak, abyste byli informování o nastavení cookies, případ od případu rozhodovali o přijetí, nebo přijetí cookies obecně akceptovali nebo vyloučili. Cookies mohou být použity pro různé účely, např. pro rozpoznání, že váš počítač byl již spojen s nabídkou zboží (trvalé cookies) nebo pro uložení naposledy zobrazených nabídek (cookies-relace). My používáme cookies, abychom vám poskytli zvýšený uživatelský komfort. Abyste mohli využívat naše komfortní funkce, doporučujeme vám povolit přijímání cookies pro naši nabídku zboží.
 

8. Zabezpečení dat a ochrana dat, komunikace e-mailem
Vaše osobní data jsou při pořizování, ukládání a zpracování chráněna technickými i organizačními opatřeními, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci e-mailem nemůžeme zaručit úplné zabezpečení dat, proto u informací, která vyžadují vysokou míru utajení, doporučujeme poštu.

 
9. Používání facebooku / instagramu
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH se oficiálně prezentuje na facebooku a instagramu.
Pokyny pro ochranu dat pro naši přítomnost na facebooku vám nabízíme pod následujícím odkazem: Facebook privacy policy
Pokyny pro ochranu dat pro naši přítomnost na instagramu vám nabízíme pod následujícím odkazem: Instagram privacy policy
 

10. Automatická archivace e-mailů
Důrazně vás upozorňujeme, že náš e-mailový systém má automatický proces archivace. V tomto případě jsou všechny příchozí a odchozí e-maily archivovány z důvodů daňových zákonů (GoBD §Verfügung): Facebook privacy policy and sections 146, 147 of the Fiscal Code) and commercial law. Prohlášení o ochraně dat Facebooku.
 

11. Používání LinkedIn
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH se oficiálně prezentuje na LinkedIn. Pokyny pro ochranu dat pro naši přítomnost na LinkedIn vám nabízíme pod následujícím odkazem: LinkedIn Prohlášení o ochraně osobních dat § 146 , 147 AO) a Doba uchování údajů může být až 10 let. Z archivace jsou vyloučeny e-maily zaslané na bewerbungen@de.feralpigroup.com, qs@de.feralpigroup.com, ims@de.feralpigroup.com Pokud máte otázky k této digitální archivaci, tak se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních dat. Dále také upozorňujeme, že nám podklady pro přijímací řízení posíláte pouze ve formátu PDF. Zazipované soubory (WinZip, WinRAR, 7Zip, atd.) naše bezpečnostní systémy nepropouštějí. Mějte, prosím, na paměti, že dokumenty vaší žádosti nebudou přenášeny v zašifrované podobě. Vycházíme z toho, že můžeme na vaše aplikační e-maily odpovídat nešifrovaně. Pokud si to nepřejete, informujte nás v mailu spolu s žádostí o práci. Neneseme odpovědnost za jakoukoli neoprávněnou kontrolu dokumentů aplikace třetí stranou při přenosu nešifrovaných e-mailů.
 

12. Kontaktní osoba pro dotazy týkající se ochrany dat – pověřenec pro ochranu dat
V případě dotazů na ochranu údajů v souladu s článkem 37 GDPR je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu údajů:

Sachverständigenbüro Mülot GmbH, Grüner Weg 80 , 48268 Greven, Germany;
Tel.: 02571-5402-0
Email: datenschutz@svb-muelot.de

 
13. Odvolání souhlasu – informace o datech a žádost o změnu – vymazání a zablokování dat
Podle Spolkového zákona o ochraně dat máte právo na bezplatné informace o svých uložených datech a v případě potřeby právo na jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Vaše data budou pak vymazána, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Povolení, které nám bylo uděleno k používání vašich osobních dat, můžete kdykoliv odvolat. Žádosti o informace, vymazání a opravu vašich dat a také návrhy můžete kdykoliv zasílat na následující adresu:
 
ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Gröbaer Strasse 3
01591 Riesa, Germany
Email: info@de.feralpigroup.com
Fax: +49 3525 749-259
 

Vyrobeno:
© IT-Recht-Kanzlei DURY - www.dury.de
© Website-Check GmbH - www.website-check.de
In collaboration with Sachverständigenbüro Mülot GmbH - www.svb-muelot.de

Obsahy Linků obsažených v textu:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Link kopírován po otevření:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Browser-Add-on k deaktivaci Google Analytics

Pro návštěvníky webu, kteří nechtějí, aby jejich data byla použita v Google Analytics, byl vyvinut Browser-Add-on k deaktivaci Google Analytics. Je koncipován pro webové stránky, u kterých je vyloučena podporovaná verze Google Analytics-Java Script (analytics.js.gtag.js).
Jestliže chcete Google Analytics deaktivovat, stáhněte si do svého webového prohlížeče Add-on a nainstalujte si ho. Add-on k deaktivaci Google Analytics je kompatibilní s Chrome, Safari, Firefox a Microsoft Edge. Aby Add-on správně fungoval, musí být do vašeho prohlížeče správně nahrán. Další informace k deaktivaci a správné instalaci Browser-Add-ons. Further information on disabling Google Analytics and how to install the browser add-on.


http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.
nové okno na internetu se otevře
https://marketingplatform.google.com/about/