Naše ocel je zelená – ať už recyklace, používání odpadního tepla nebo chytrá ochrana práce: UDRŽITELNOST se ve FERALPI STAHL píše velkými písmeny.

Výrobní čísla a výsledky jsou důležité – stejně jako otázka, jak udržitelně se hospodaří. Proto zveřejňuje Feralpi Gruppe, které pochází z Itálie a ke které FERALPI STAHL v saské Riese patří, každý rok dobrovolně prohlášení, kromě hospodářských čísel i tzv. bilanci udržitelnosti. Neboť udržitelnost je pro Feralpi Grupe a především pro FERALPI STAHL důležitá. A proto se o udržitelnost zasazujeme v mnoha oblastech a ukazujeme odpovědnost vůči lidem a přírodě:

 • Recycling

  Recycling

  Ocel vyrobená ve FERALPI STAHL se skládá z 93 procent ze znovu zpracovaného šrotu. Tímto hospodářským koloběhem se ve FERALPI STAHL zabrání, aby se do životního prostředí dostávalo staré železo a redukuje se spotřeba přírodních surovin, jako např. železné rudy. Ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany investuje FERALPI STAHL do pilotního programu podporovaného EU a Saskem, který je efektivní při využití šrotu s nízkou spotřebou energií a emisemi hluku. Příjem šrotu a jeho kontrola je plánována a dodaný šrot je rozdělen do skupin a ohodnocen.

 • Výroba

  Výroba

  FERALPI STAHL vyrábí ročně kolem 1 milionu tun ocelářských výrobků – s výkonnými pecemi s elektrickým obloukem by to mohlo být dokonce 1,1-1,2 milionů tun. Ale naše současná válcovna na to aktuálně nemá kapacitu, proto budeme investovat do druhé válcovny. Bude to chytré zařízení mezi kontinuálním litím, novou válcovnou a stávající linkou na válcování. Dále budou použity indukční pece jako oteplovací pece, což zabrání přímým emisím škodlivých látek do ovzduší.

 • Využití energií

  Využití energií

  Výroba oceli spotřebuje hodně energie – proto je efektivní spotřeba energií pro FERALPI STAHL prioritou. FERALPI STAHL splnilo na konci roku 2020 vytyčené cíle k úsporám energií z roku 2012 podle předpisů Wirtschaftsverein Stahl (VW Stahl). Spotřeba energií ve FERALPI STAHL klesla o 11 procent, u plynu dokonce o 18 procent. Dále splnilo Feralpi Logistik v roce 2020 vytyčené cíle z roku 2014 ke snížení spotřeby energií vozového parku o 5 až 6 procent. I přes to všechno nadále investujeme do nových věcí, abychom našli a zrealizovali další potenciály pro úsporu energií.

 • Využití odpadního tepla

  Využití odpadního tepla

  ERALPI STAHL využívá odpadní teplo ze spalin ocelárny pro výrobu páry, která je částečně odváděna městským závodem Riesa přímo do Goodyear Dunlop Tires a částečně je použita na výrobu proudu s turbínou ORC (Organic Rankine Cycle). V neposlední řadě přivedl FERALPI STAHL k životu projekt „Integrated“, aby podpořil vývoj a testování termoelektrických systémů, kterými by mohlo být teplo přeměněno na elektrický proud.

 • Sociální udržitelnost

  Sociální udržitelnost

  Ochrana práce je v ocelárně nejvyšší prioritou, proto jsou nedílnou součástí odpovídající školení. FERALPI STAHL je v roce 2020 digitalizovala a obdržela za to renomovanou cenu v oblasti ochrany práce „Schlauer Fuchs“ – „Chytrá liška“ od Obchodního sdružení dřevo a kov.
  FERALPI STAHL se zabývá také tématem „udržitelná mobilita“. Zaměstnanci a zaměstnankyně si mohou vzít na leasing prostřednictvím FERALPI STAHL až dvě jízdní kola na osobu, splátky se odečítají přímo z hrubé mzdy. Vše je spravováno online platformou poskytovatele JobRad.

NFS 2020 | Full document