K podložení výztužných sítí se používají hadi.

Podpěrné koše a distanční hadi jsou certifikovány podle letáku DBV pro “ Podpěry”. Jejich přípustné zatížení je 0,67 kN/m.

 

Instalační vzdálenost

Rozměry Maximální vzálenost1)
pokládky s lineární podporou2)
Průměr ≤ 6,5 mm 500 m
6,5 mm < Průměr ≤ 12 mm 700 m
Průměr > 12 mm 700 m

1) Maximální instalační vzálenost odpovídá osové vzdálenosti.

2) Liniové podpěry je třeba v podélném směru zarovnat podle letáku DBV „ Podpěry“.

 

Certifikace

Země Kvalita / rozsah průměru Certifikace
NĚMECKO "DBV" - Leták Ø  3,5 - 5,5 MPFA-DE-AH

 

Kontakt