Ocel všeho druhu pod jednou střechou

Za FERALPI STAHL se skrývá celkem 900 zaměstnanců v pěti ocelářských podnicích v Německu, Česku a Maďarsku. A my všichni máme jeden společný cíl:

Vyrábět ocel s respektem k lidem a přírodě.

Z tohoto důvodu neustále zlepšujeme naše zařízení, abychom na jednu stranu zvýšili produktivitu a na druhou stranu investovali do životního prostředí. Všichni se musíme účastnit této důležité výzvy a ubírat se aktivně správným směrem.

Ve FERALPI STAHL můžete očekávat nejmodernější ocelářské stroje, které nezatěžují životní prostředí. Jsme přesvědčeni o tom, že odpovědné zacházení s ekologickými a sociálními otázkami pozitivně ovlivní dlouhodobé hodnoty.
   

FERALPI STAHL znamená…

FERALPI STAHL je jednou z předních mezinárodních ocelářských firem, která si připisuje výrobu vysoce kvalitní oceli díky technologickým inovacím a udržitelnosti.

Díky know-how našich zaměstnanců a cílenými výzkumy a vývojovými projekty se nám podařilo vytvořit ekonomický koloběh, ve kterém je stará ocel recyklována a nová odolná stavební ocel vyráběna.

Vedle produkce konstrukční oceli zastáváme pevné hodnoty, abychom udrželi ekonomiku v souladu s přírodou a člověkem.

 

Vyrábět ocel s respektem k lidem a přírodě.