Tím, co Carlo N. Pasini, zakladatel Feralpi-Gruppe, jednou řekl, se řídí FERALPI STAHL také dnes a ve všech svých cílech stojí nejvýše: „Výroba a růst s respektem k lidem a životnímu prostředí“

Jako desátý největší ocelářský závod v Německu a jeden z největších zaměstnavatelů v regionu Riesa máme velkou odpovědnost – ekonomickou i společenskou.

Naším nárokem na nás samotné je vyrábět ocel efektivně, s co nejnižší spotřebou zdrojů, abychom se udrželi na tvrdém trhu. Zároveň chceme být v našem jednání udržitelní a v souladu s environmentální a energetickou politikou.

V Riese jsme pevně zakořeněni a náš závazek pro region je srdeční záležitost.

 • Energeticky nenáročné výrobky

  Energeticky nenáročné výrobky

  Efektivní spotřeba energie je pro FERALPI STAHL prioritou. Tavící profil elektrické pece se stále optimalizuje. Přímé použití sochorů z kontinuálního lití elektrické ocelárny u válcování za tepla redukuje množství použitého zemního plynu v peci se zvihací nístějí. Sochory tolik nevychladnou a nemusí být opětovně zahřívány. Toto je v Riese jedinečné a bude optimalizováno i v následujících letech.

 • Výroba proudu odpadním teplem

  Výroba proudu odpadním teplem

  Pro výrobu oceli se musí vyrábět hodně tepla. Od roku 2015 se z odpadního tepla z elektrické pece vyrábí pára, která se používá na výrobu proudu pro vlastní potřebu a pro zásobování párou poblíž ležící firmu na výrobu pneumatik. A odpadní teplo z tlakových kompresorů se dnes používá na vytápění kanceláří a ohřev vody. FERALPI STAHL chce i nadále používat a rozvíjet tento druh získávání energií.

 • Snižování emisí

  Snižování emisí

  Neustálá redukce emisí, ať už prachu, hluku nebo CO2, je pro nás ve FERALPI STAHL důležitým cílem.

 • Připojení na dálkové potrubí vodíku

  Připojení na dálkové potrubí vodíku

  FERALPI STAHL vytvořil s podniky ze sousedství síť „Energie-Allianz im Industriebogen Meißen“, aby dosáhl toho, aby plánované dálkové potrubí vodíku v Sasku vedlo k městu Riesa. S cílem perspektivně využívat také toto potrubí, má být proveden přechod z plynu na vodík.

 • Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost na prvním místě

  Od roku 2021 se radujeme z ocenění „Der schlaue Fuchs“ – „Chytrá liška“, kterým nás ocenilo Obchodní sdružení dřevo a kov za naše nadstandardní výkony při ochraně práce v Sasku. I tak nepovolíme v naší práci, neboť v ocelářství je mnoho zdrojů nebezpečí a bezpečnost našich zaměstnanců a zaměstnankyň je pro nás enormě důležitá. Proto je pro FERALPI STAHL nestálý vývoj bezpečnosti práce nejvyšší prioritou.