Téma bezpečnost a zdraví hrají ve FERALPI STAHL hlavní roli.

Blaho našich zaměstnanců a zaměstnankyň nám leží na srdci. Z tohoto důvodu máme ve FERALPI STAHL přísný koncept bezpečnosti a rozsáhlý zdravotnický program.

Bezpečnost na pracovním místě

Stejně jako v každém výrobním podniku nese s sebou práce v ocelářství nebezpečí. Abychom mohli zaručit bezpečnost našich zaměstnanců a zaměstnankyň v našem závodě a na pracovištích, vytváříme v pravidelných cyklech posouzení ohrožení. Jde o to, identifikovat a eliminovat možné ohrožení pro naše zaměstnance a zaměstnankyně. Kontroluje se smysluplnost opatření stejně jako jejich dodržování.

Všechni zaměstnanci / zaměstnankyně obdrží první pracovní den ve FERALPI STAHL poučení o bezpečnosti práce, bezpečném oblečení a jsou poučeni, jak se pohybovat na pracovním místě. Tím se vytvoří předpoklady pro bezpečnou práci.

  

Zdraví na pracovišti

Tím jsou myšlena opatření na pracovišti našich zaměstnanců a zaměstnankyň, která podporují ochranu jejich zdraví. Neboť jejich blahobyt a zdraví nám ve FERALPI STAHL leží na srdci.

Přísně se držíme zákonných předpisů, které se týkají managementu zdraví, které ovšem ještě doplňujeme dalším konceptem a různými jinými nabídkami. Úzce spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, neboť spektrum možných opatření je velmi široké: Zahrnuje obory: “podpora práce, která podporuje zdraví”, “pracovní a životní styl, který podporuje zdraví” a “poradenství mimo firmu”.

  

Příjemné pracoviště

Spolupráce s kolegy může být někdy namáhavá a psychicky náročná, především, když se setkává v podniku jako je FERALPI STAHL tak mnoho lidí. Nicméně se zavedením, a především dodržováním našeho Podnikatelského kodexu jsme našli způsob, jak všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně spolu jednají s respektem a každý může volně rozvíjet svoji osobnost.