Tento dokument informuje uživatele o technologiích, které tato aplikace využívá k dosažení níže uvedených účelů. Tyto technologie umožňují poskytovateli dostat se k informacím (např. pomocí cookies) a uložit je, nebo použít určité zdroje na přístroji uživatele (např. pomocí Sckripts), pokud s nimi souhlasí.

Pro zjednodušení jsou všechny technologie podobného druhu v tomto dokumentu označeny jako „tracker“ – je však důvod je od sebe odlišovat.

Cookies například mohou být použity na webových i mobilních prohlížečích, ovšem nebylo by správné hovořit v souvislosti s mobilními aplikacemi o cookies, protože se zde jedná o trackery. Z tohoto důvodu je v tomto dokumentu použit pojem „cookies“ pouze tehdy, pokud označujete tento druh trackerů.

Je možné, že pro určité účely, kvůli kterým je použit tracker, je nutné svolení uživatele. Udělené svolení je ovšem možné podle pokynů v tomto dokumentu kdykoliv odvolat. Tato aplikace používá trackery, které jsou spravovány přímo poskytovatelem (tzv. trackery prvního poskytovatele) a trackery, které poskytují služby třetí strany (tzv. trackery třetích stran). Pokud není v tomto dokumentu stanoveno jinak, mohou se třetí strany dostat k trackerům, které spravujete.

Platnost a doba použití cookies a jiných podobných trackerů mohou variovat podle prvního poskytovatele nebo třetí strany. Některé z nich běží do ukončení užívání browseru uživatelem.

Další a/nebo aktuální informace ohledně doby použití a jiné relevantní informace (jako použití jiných trackerů) dostane uživatel (i k popiskům v jednotlivých kategorií) v odkazech na směrnice ochrany osobních dat každé třetí strany, nebo se obraťte na prvního poskytovatele.