Az energia okos felhasználása, a folyamatos hatékonyságnövelés, továbbá az átlátható kommunikáció és még számtalan egyéb fontos elem része a FERALPI STAHL környezet- és energiairányítási rendszerének.

Az ember és a környezet tisztelete a gyártás és a fejlesztés során

A Feralpi cégcsoport alapítója, Carlo N. Pasini egykor ezt tartotta a vállalat legfontosabb vezérelvének – és ez ma is így van a FERALPI STAHL-nál. Hiszen csak a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontok együttes figyelembevételével valósítható meg a fenntartható fejlődés. A vállalati politikánk az alábbi hat alapelvet tartalmazza a környezetvédelemmel és energiafelhasználással kapcsolatban:

    

Alapelveink:

Alapelveink

A környezetirányítási rendszerünk átláthatóságot teremt

A FERALPI STAHL-nál 2007 májusában kezdtük el a vonatkozó DIN szabványok szerinti környezet- és energiairányítási rendszerünk bevezetését egy környezeti tanulmánnyal.

2015 óta ez a vállalatirányítási rendszerünk elválaszthatatlan részét képezi. Az adatbankot tartalmazó automatizált szoftverünknek köszönhetően bármikor megtekinthető a teljes vállalatirányítási dokumentáció, beleértve a jogszabályokat, az engedélyezési előírásokat, a veszélyes anyagok és a vízszennyező anyagok kezelését és a munka-/eljárási utasításokat. Ezáltal biztosított a teljes átláthatóság, amelyről a FERALPI STAHL-nál nyílt kommunikációt folytatunk.

Ennek keretein belül minden évben közzétesszük a fenntarthatósági és környezetvédelmi jelentésünket, az emissziós és immissziós méréseink eredményeit és a környezetvédelmi projektjeinkkel, például a zajvédelmi intézkedéseinkkel kapcsolatos információkat.

A FERALPI STAHL-nál mindenkivel nyílt és átlátható kommunikációt folytatunk, az illetékes engedélyező és felügyelő szervekkel is, és külön felszólítás nélkül megosztjuk a vállalati folyamatainkkal és a környezeti hatásokkal kapcsolatos szükséges információkat és adatokat.

 

A gyártóüzemeink közelében a lakosság igényeinek kielégítése érdekében telefonos ügyeletet tartunk, ahol a lakosság a kérdéseivel éjjel-nappal elérhet minket. Telefon: +49 (0) 3525 749-2518

A többletértéket képviselő környezet- és energiairányítás

A teljes átláthatóságon kívül egyéb előnyeink is származnak a környezet- és energiairányítási rendszerünkből. Segítségével meghatározhatjuk, megvalósíthatjuk, irányíthatjuk, felügyelhetjük és dokumentálhatjuk az energiafelhasználással kapcsolatos folyamatainkat. Így tudjuk betartani az összes környezettel és energiával kapcsolatos jogszabályt/engedélyezési előírást, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket vezetünk be.

Folyamatosan törekszünk a fejlesztési lehetőségek megtalálására és a folyamataink optimalizálására. Rendszeresen átvilágítjuk a vállalati tevékenységünket a környezetvédelem szempontjából a környezeti hatások és az energiafogyasztás kiértékelése érdekében. Így be tudjuk azonosítani a fejlesztések bevezetéséhez alapvető fontosságú és jelentős környezetvédelmi hatásokat és energiafogyasztókat.

Ezekbe a folyamatokba a FERALPI STAHL munkavállalóit is bevonjuk, és érzékenyítjük őket a környezetvédelemmel és az energiahatékonysággal kapcsolatban.

    

Környezetvédelmi tanúsítvány

A környezetirányítási törekvéseink elismeréseként a FERALPI STAHL megkapta az Európai Unió legmagasabb szintű védjegyét: 2012 óta folyamatosan viselhetjük az EMAS logót. Ezt a tanúsítványt csak olyan vállalatok kapják meg, amelyek a folyamataikban a törvényi előírásokat túlteljesítve önkéntesen és aktívan végeznek környezetvédelmi tevékenységet. A FERALPI STAHL a környezet védelme érdekében folyamatosan a piacon elérhető legmodernebb technológiába fektet be, hogy a kibocsátási értékeket tartósan és jelentősen az előírt határértékek alatt tartsa. Az EMAS előírások betartását évente ellenőrizzük, az ismétlődő tanúsításra és hitelesítésre háromévente kerül sor.

 

Kapcsolódó dokumentumok