Az egyediségből lesz innováció.

Hisszük, hogy a barátságos és elfogadó munkahelyi kultúra a siker kulcsa, hiszen mi, emberek így érezzük jól magunkat, és így tudjuk kihozni magunkból a legtöbbet. A FERALPI STAHL örömmel látja és támogatja a sokszínű csapatokat, és aktívan támogatja a különböző háttérrel, perspektívákkal és tapasztalatokkal rendelkező embereket. Ennek értelmében biztosítjuk a munkavállalóink számára, hogy meghallgatjuk és megbecsüljük őket, és komoly perspektíváink vannak a jövőt illetően.

A sokszínűség azt jelenti számunkra, hogy nyitottan tekintünk a munkatársaink, ügyfeleink és beszállítóink egyediségére. Hiszen a világnézet, a vallás, a nem, a kor, a szexuális orientáció, továbbá az etnikai és nemzeti különbözőségek képezik és hajtják előre a társadalmunkat. A FERALPI STAHL vállalatnál mindenki az identitásának megfelelően élhet a mindennapi munkavégzése során is. A munkavállalóink számára olyan közeget teremtünk, ahol mindenki szívesen dolgozik, felelősséget vállalva végzi a tevékenységét, ahol mindenki továbbfejlődhet, és új tudást szerezhet meg – ehhez elismerjük a különbözőséget és értékeljük a másságban rejlő lehetőségeket.

A befogadás és elfogadás négy alappillére

A Feralpi cégcsoport elítél minden diszkrimináló cselekedetet, garantálja a munkahelyi esélyegyenlőséget és arra törekszik, hogy egyre elfogadóbbá, befogadóbbá és különlegesebbé váljon. Ehhez az elérendő cél a következő négy alappilléren nyugszik:
  

 • Globális kultúra

  Globális kultúra

  A FERALPI STAHL-nak feltett szándéka, hogy nyitott, különböző látásmódokat képviselő, eltérő tapasztalatú és hátterű embereket alkalmazzon, és ezt a szemléletmódot népszerűsíteni is szeretné. Ezzel a megközelítéssel biztosítható a vállalat hosszú távú fenntarthatósága és ezáltal egy fejlesztésorientált, rugalmas struktúra vállalati szintű kiterjesztése.

  A fizikai és szellemi akadályok, a kulturális előítéletek és az elfogult látásmód hiánya a nyitott és befogadó munkakörnyezet fő mozgatórugója, így nincs hátrányos megkülönböztetés, a cél az emberek egyediségének tiszteletben tartása és a különbségek támogatása.

 • Férfiak és nők közötti egyensúly

  Férfiak és nők közötti egyensúly

  Szeretnénk befogadóbbá tenni ezt az eredendően férfiak által dominált ágazatot, ösztönözni a változásokat az elkövetkező években, valamint előmozdítani a nemek közötti egyensúlyt.

  Szeretnénk tudatosabbá tenni vezetőinket, menedzsereinket és munkavállalóinkat, és a nőket minden korosztályban tudományos, technológiai és mérnöki karrier építésére ösztönözzük. Ehhez erősíteni kívánjuk a munka és a magánélet egyensúlyát, és mindenki számára méltányos és befogadó munkakörnyezetet szeretnénk teremteni, többféle vezetési modell alkalmazásával.

 • Befogadó vezetés

  Befogadó vezetés

   FERALPI STAHL elkötelezett az olyan vezetési módszerek mellett, amelyek arra ösztönzik a munkavállalókat – szakmai és személyes síkon egyaránt –, hogy a maximumot nyújtsák, a maguk egyediségében, folyamatosan odafigyelve a teljesítményorientált politikára.

  Ugyanakkor szeretnénk bevonni munkatársainkat a munkafolyamatok kidolgozásába annak érdekében, hogy érezhessék a vállalathoz tartozásukat.

 • Kollektív felelősség

  Kollektív felelősség

  Mindenki, aki a FERALPI STAHL-nál dolgozik, köteles tiszteletben tartani minden olyan személy emberi méltóságát és sokszínűségét, akivel kapcsolatba kerül. A munkatársak tehát felelősek a befogadó és egészséges, hátrányos megkülönböztetéstől, megfélemlítéstől és zaklatástól mentes környezet kialakításáért. Mindenkit arra biztatunk, hogy tudatosan figyeljen oda az esetleges előítéletekre. Minden tettünk arra figyelmeztet bennünket, hogy emberek vagyunk, mindannyian egyediek a magunk sokszínűségében. Csak együtt tudunk valódi, hatékony és mindenekelőtt globális változást elérni.

Download the D&I Policy