A hatékony elektromos ívkemencés acélgyártáshoz felhasznált „elérhető legjobb technikának” köszönhetően a FERALPI STAHL emissziója Szászországban minden előírt határértéknél jelentősen alacsonyabb mértékű, néhány káros anyag még a kimutatható szintet sem éri el.

Az acél- és hengerműben a gyártási folyamat során keletkező fő kibocsátások a vízgőz, a por, a szerves és szervetlen gázok, a nehézfémek és a különböző szerves vegyületek, valamint a hulladékhő és a zaj. A gáz halmazállapotú emisszió, többek között az üvegházhatású széndioxid (CO2), továbbá a nitrogén-oxidok (NOX) kibocsátása főként a hengermű olvasztókemencéjéből származik. Az egész telephelyen előfordul nem releváns mennyiségű kibocsátott kén-dioxid (SO2) az alkalmazott fő energiahordozók, az elektromos energia és a földgáz miatt.

 • Széndioxid-kibocsátás

  A FERALPI STAHL vállalat bizonyos kötelezettségekkel rendelkezik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás-kereskedelméről szóló német törvény (TEHG) szerint. A CO2-kibocsátási jogainak kereskedelme szempontjából releváns a kiegészítő berendezésekkel felszerelt elektromos ívkemencés acélgyártó üzem, továbbá az acéltuskók felmelegítésére szolgáló, kemencével felszerelt meleghengerlő üzem.

  2017 óta alacsony szinten tartjuk a CO2-kibocsátást. Ennek okai egyértelműen az alkalmazott újrahasznosított hulladékanyagok tisztaságában, az elektromos kemence folyamatainak optimalizálásában és ezzel összefüggően a széntartalmú anyagok hatékonyabb felhasználásában, továbbá a hengerműben a még forró acéltuskók közvetlen felhasználásában rejlenek.

 • Nitrogén-oxid-kibocsátás

  Az acél- és hengerműben a NOx-kibocsátás már évek óta nagyon alacsony szintű. Ez a folyamataink javításának, illetve az elektromos kemencében és az égetőkemencében a jobban szabályozott földgázáramlásnak köszönhető. Az emisszió csökkenéséhez az is hozzájárul, hogy az acéltuskókat egyre gyakrabban közvetlenül az égetőkemencébe helyezzük, mivel így kevesebb földgázt használunk fel.

 • Por és dioxin/furán kibocsátás

  Az acélgyártás során a gyártócsarnokban az adagolási és beolvasztási folyamatok, továbbá a salakozás okozzák a legnagyobb mértékű károsanyag-kibocsátást. Mégis évek óta jelentősen (több mint 80%-kal) a határérték alatt van a dioxin- és furán-kibocsátás, illetve állandó alacsony szinten marad. A FERALPI STAHL-nál összességében az acélgyártás során keletkező porok, dioxidok és furánok 99,9 százalékát kiszűri az elszívórendszer.

  Ez az elválasztási teljesítmény az elektromos ívkemencés acélüzemekben alkalmazott füstgáztisztításnál jelenleg az „elérhető legjobb technika”.

  Ezt a technológiát referenciaként felvették az EU által elfogadott referencialistára (BREF).

  Az acélmű teljes elszívórendszerét folyamatosan felügyeljük, ehhez rögzítünk minden vonatkozó folyamatparamétert. A kemencékre a kibocsátást folyamatosan mérő berendezéseket helyeztünk el, amelyek felügyelik a légkörbe jutó tiszta gázt. Továbbá hatóság általi kibocsátás-ellenőrzésre is sor kerül. A FERALPI STARK erőssége az úgynevezett diffúz porkibocsátás megfékezése például a rendszeres tisztítás és az utcák locsolása, a kritikus területek – például az elektromos kemence salakjának kiborítási és lehűtési területének – elhatárolása segítségével.

 • Zajkibocsátás

  Legyen szó akár a gyártási folyamatokról, akár a szállításról vagy a hulladékzúzásról: egy acélműben a legkülönbözőbb zajforrások fordulnak elő.

  A FERALPI STAHL számára nagy kihívást jelent, hogy az üzem a lakóövezet közelében helyezkedik el. A létező zajforrások pontos meghatározásához és bekategorizálásához a FERALPI STAHL létrehozott egy részletes zajkatalógust, ami az üzem digitális leképezése az összes zajforrásával együtt.

  Ezt a katalógust folyamatosan aktualizáljuk. A hatóságokkal egyeztetve megfelelő intézkedéseket tettünk a zajcsökkentés érdekében – például lezártuk a tetőnyílásokat és hasonló zajvédelmi építési intézkedéseket hajtottunk végre, és a huzalfeldolgozó üzemünkben körbekerítettük a nagy zajt okozó gépeket.

  Nem utolsósorban a munkautasításainkban pontosan rögzítettük a gyártóterületeken az ajtók nyitását és zárását, a gyártással kapcsolatos rakodási és szállítási folyamatokat, a zajos berendezések üzemidejét, stb. Így szeretnénk a lehető legalacsonyabb szinten tartani a közelben fekvő lakóterületek zajterhelését.