1725

Riesa térségében elkezdődik a vas- és acélgyártás.

1842

A Heinrich testvérek és Alexander Schönberg megkapják az engedélyt Riesában egy vasmű létrehozására. A vasműben angol minta alapján kavarókemencékben kohósítják az ércet és a vasat. Egy hengermű építése biztosítja az acél további feldolgozását.

1849

Einsiedel grófja megvásárolja az acélművet.

A 19. SZÁZAD VÉGE

A vasúti közlekedés és a gépgyártás egyre nagyobb teret nyer, ezáltal újabb alkalmazási területek válnak lehetségessé. A riesai vasműben fontos termékké válnak a tengelyek és az összekötő lemezek. Az újonnan kialakított csőüzemben elkezdődik a szabadalmaztatott hegesztett csövek gyártása. Az Elba hajózási útvonalán és a Drezda-Lipcse vasútvonalnál fekvő Riesa előnyös elhelyezkedésének köszönhetően a nehézipar központjává válik.

1911

Jelentősen javít az acélmű gyártási körülményein, hogy Lauchhammer és Riesa között megépül az első európai 110 kV-os elektromos távvezeték.

1945-IG

Folyamatos a különböző acéltermékek gyártása. Az első és a második világháború idején a vállalat főként hadiipari részegységeket gyárt.

1945/46

Az acélművet teljesen lebontják, hogy ebből fizessék ki a Szovjetunióval szembeni háborús jóvátételt.

1947

Februárban a háború után először újraindul az acélgyártás Riesában, az „Eisenkonstruktions- und Formstahlwerk” vállalatnál.

1949 - 1989

A riesai acélüzem az NDK tervgazdálkodásának része lesz. Az acélmű a saját rendelőintézete, művelődési háza, sportlétesítményei és üdülői révén biztosítja a dolgozói számára a szociális és kulturális ellátást, így mintavállalatává válik.

1968

Olaszországban, Lonato városában megalakul a Feralpi Siderurgica vállalat.

1990

Németország újraegyesítése után a meglévő munkahelyek megtartása érdekében létrejön a „Stahl- und Walzwerk Riesa AG” részvénytársaság. Ez a terv kilátástalannak bizonyul az elavult műszaki színvonalú felszerelés és a keleti blokk tradicionális felvevőpiacainak összeomlása miatt.

1991

Az olasz Feralpi Siderurgica acélgyártó vállalat megvásárol 230 000 m² területet egy modern acélmű létrehozásához. Az új ipari létesítmény előkészítéséhez szinte teljesen lebontják a régi üzemet.

1992

Történelmi alapokra támaszkodva megalapítják az Elba menti acélművet, a Feralpi GmbH (ESF) vállalatot. Riesa városa örömmel írta be magát a modernkori acélgyártás történetébe a betonacél gyártásához kialakított 75 tonnás elektromos ívkemencével, LF-üstkemencével, négy soros modern folyamatos öntőberendezéssel, valamint a rúdacélhoz és huzalokhoz készült folyamatos üzemű hengerművel. Összességében Európa egyik legmodernebb létesítménye épül meg, amely a különböző eszközeivel megfelel a legaktuálisabb környezetvédelmi követelményeknek az acélgyártásban és azon túl is.

1994

A gyártó telephelyen megkezdődik az acélgyártás.

1995

A hengermű üzembe helyezése. Innentől kezdve évente 500 000 tonna betonacél készül az acélműben.

1999

Létrejön az Elbe-Schrott-Recycling újrahasznosító üzem, és építenek egy új hulladékzúzót, ami lehetővé teszi a fémhulladék hatékony és kedvező árú ártalmatlanítását.

2001

Kb. 600 000 tonna acélt és 480 000 tonna hengerelt acélt gyárt a vállalat. Ez a teljesítmény 370 munkavállaló foglalkoztatását teszi lehetővé.

2002

A huzalgyártó üzemek elkezdik a raktári síkhálók és egyedi hegesztett hálók gyártását. Az Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH az elektromos energia egy részét oxigén-földgáz keverékkel helyettesíti. Ehhez az „Air Liquide” vállalat levegőszétválasztó berendezését telepítik a telephelyre. Így már nincs szükség a folyékony oxigén tartálykocsikban történő kockázatos szállítására.

2003

Az Elbe-Schrott-Recycling GmbH összeolvad az Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH vállalattal.

2004

Olaszországban megalakul a Feralpi Holding S.p.A. vállalat, amely átveszi a bel- és külföldi Feralpi cégek vezetését és kezelését.

2006

Új aktív szén befecskendezésű légtisztító berendezés telepítése. A huzalgyártás termékkínálata kibővül a távtartókkal.

2008

Az Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH mintegy 600 munkavállalója kb. 1 000 000 tonna készterméket gyárt. A levegő tisztántartására kialakított technológiánkat bejelentjük a 2009-es elérhető legjobb technikaként (BAT) a szövetségi minisztériumhoz, és megszerezzük az első (környezetirányítási) ISO 14001 tanúsítványunkat.

2009

A levegő tisztántartására kialakított technológiánkat bejelentjük elérhető legjobb technikaként (BAT) a szövetségi minisztériumhoz, és megszerezzük az első (környezetirányítási) ISO 14001 tanúsítványunkat.

2010

A dioxid-mérések eredményei elérik a cég történetében a legalacsonyabb szintet.

2011

A riesai székhelyre, továbbá a csehországi Kralupyban és Magyarországon, a Csepel-szigeten lévő üzemeinkre vonatkozóan közzétesszük az első önálló tanúsított fenntarthatósági mérlegeinket. A por- és a zajkibocsátás csökkentése érdekében lezárttá alakítjuk a hulladékfeldolgozó üzem 150 méter hosszú szakaszát. A hulladékzúzóban feldolgozott anyagok finomszemcsés frakcióját zárt konténerrendszerben kezeljük a por kijutásának elkerülése érdekében.

2012

Megkapjuk a szennyezés elleni védelemről szóló szövetségi törvény (BImSchG) 16. §-a szerinti módosítási engedélyt energia termelésére az acélgyártásból kinyert hulladékhőből (hőtermelés (30 t/h), áramtermelés egy ORC turbinában (2,57 MW), 20 tonna hő/h, csőcsorda létrehozásával együtt a külső fogyasztók ellátásához (kb. 10 t gőz/h)). Ugyanebben az évben a közlekedési útvonalaink és rakodóhelyeink locsolásához nagy teljesítményű járműveket, továbbá új seprőgépeket helyezünk üzembe. Minden riesai székhelyű vállalatot hitelesítünk az 1221/2009/EK rendelet (EMAS rendelet III. melléklet) szerint és regisztrálunk az európai EMAS regiszterben. Ebben az évben ünnepli a Feralpi Stahl a fennállásának 20. évfordulóját.

2013

Az ESF az új gőz- és energiafejlesztő berendezéséért (amellyel energiát fejleszt az elektromos kemencéből távozó hőből) megkapja Szászország Sächsischer Umweltpreis környezetvédelmi díját. Fokozottabb figyelmet fordítunk a nyilvánosság tájékoztatására tájékoztató kampányok, az állampolgárokkal való egyeztetések és kerekasztal beszélgetések keretében.

2014

Ebben az évben a Feralpi Stahl (Riesa) megkapja az első DIN EN ISO 50001 (energiairányítási rendszer) tanúsítványát és a szennyezés elleni védelemről szóló szövetségi törvény (BImSchG) 16. §-a szerinti módosítási engedélyt az acélmű kapacitásának bővítésére 1 400 000 t/év és a hengermű kapacitásának bővítésére 1 200 000 t/év mennyiségre az átfogó környezetvédelmi és eljárástechnológiai fejlesztési intézkedésekkel együtt, különös tekintettel az ESF-ben a gyártás zaj- és légtechnológiai optimalizálására.

2015

Rendszeresen közzétesszük az eredeti kibocsátási jelentéseink legfrissebb kivonatait, ezáltal hatékonyabbá tesszük a kommunikációnkat és átláthatóbbá a folyamatainkat.

2017/2018

A Feralpi Stahl vállalat az éghajlat- és környezetvédelem érdekében tett kiemelkedő teljesítményének és az energiamegtakarítás területén vállalt úttörő szerepének elismeréseképpen első szászországi vállalatként megkapja a kiváló és példamutató vállalatoknak járó, valamennyi iparágra kiterjedő „Klimaschutz-Unternehmen” elismerést.

2020

Az átláthatósági és a számviteli szempontokkal összhangban önkéntes alapon közzétesszük az első konszolidált nem pénzügyi jelentésünket.

2022
A vállalat a fennállásának 30 évfordulóját ünnepli.