Sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za dřevo a kovy (Berufsgenossenschaft Holz und Metall) udělilo společnosti z Riesy prestižní cenu za bezpečnost práce za její závazek v oblasti digitálního školení o bezpečnosti práce.

Každý, kdo vstoupí do prostor společnosti ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, musí nejprve absolvovat školení o bezpečnosti práce. Bezpečnost všech je prvořadá. Současně jsou velkou výzvou odpovídající vzdělávací kurzy, na kterých se každoročně podílí přibližně 720 zaměstnanců, deset agentur dočasného zaměstnávání, 160 spolupracujících externích firem a přibližně 1 500 návštěvníků. "Chtěli jsme zaujmout nový přístup a zatraktivnit naše školení o bezpečnosti práce a učinit je kdykoli dostupnější," říká generální ředitel společnosti FERALPI STAHL Christian Dohr. "Proto jsme ve spolupráci se specialistou na e-learning easyclipr digitalizovali naše pokyny: Vyvinuli jsme krátké instruktážní filmy a interaktivní výukové cesty a také související kvíz, který je třeba absolvovat, abyste získali přístup do závodu."

Za tento závazek získala společnost FERALPI STAHL dne 15. 9. 2020 prestižní cenu za bezpečnost a ochranu zdraví při práci "Chytrá liška", kterou uděluje Svaz pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při práci se dřevem a kovem (BGHM).

"Společnost Feralpi je díky své digitalizaci velkým průkopníkem v oboru a dokázala téma bezpečnosti práce prezentovat velmi atraktivním způsobem a motivovat zaměstnance, partnery i hosty k tomu, aby se jím zabývali," zdůvodnil udělení ceny "Chytrá liška" společnosti Riesa Thomas Eßbach, vedoucí preventivní oblasti Východ BGHM. "Naší cenou za bezpečnost oceňujeme nápady, které přesahují předepsanou úroveň prevence úrazů a příkladně tak zabraňují pracovním úrazům. Zejména v ocelárně s mnoha zdroji nebezpečí je důležité, aby každý věděl, jak se má přiměřeně chovat," dodává Ute Emselová z oddělení pro styk s veřejností společnosti BGHM.

V digitálních pokynech pro bezpečnost práce je celý závod zobrazen v malém učebním světě, který uživatele zachycuje v jeho (pracovním) každodenním životě. "Vzhledem k tomu, že školení jsou časově a místně nezávislá, šetří náklady na obou stranách. Navíc se každý může učit svým vlastním tempem, proklikávat se výukovými cestami zpět a vpřed podle svého uvážení, sledovat videa několikrát, což posiluje schopnost lépe si vše zapamatovat," říká Ralf Küster, referent bezpečnosti práce v ocelářské společnosti Riesa. "Díky tomu, že je účast na školení digitálně dokumentována, můžeme vše přesně vyhodnotit a budeme pokračovat v optimalizaci našich pokynů pro bezpečnost práce - protože i když máme z ocenění "Chytrá liška" velkou radost, nehodláme na tomto ocenění spočinout."